K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Mutluluk hormonunu y羹kselten mucize bitki!

Mutluluk hormonunu y羹kselten mucize bitki!

Seratonin` ad覺 verilen `mutluluk hormonu` seviyelerinde art覺 salayan 'sar覺 kantaron' ile stres ve depresyondan kurtulman覺n doal yolu. Yrd. Do癟. Dr. Aysun etin anlat覺yor.

15 Nisan 2009 10:29
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


a覺m覺z覺n vebas覺 gibi yay覺lan stres ve depresyon, beraberinde kronik hastal覺klara, sentetik ila癟 ba覺ml覺l覺覺na zemin haz覺rl覺yor!

Oysa sal覺k, s覺hhat, afiyetle, mutlu, huzurlu, verimli ve 羹retken yaamak m羹mk羹n… Nas覺l m覺?

Erciyes niversitesi T覺p Fak羹ltesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dal覺 retim yesi Yrd. Do癟. Dr. Aysun etin iyilikg羹zellik’in sorular覺n覺 yan覺tlad覺.

Sar覺 Kantaron bitkisi halk aras覺nda binbirdelikotu olarak biliniyor, taze 癟i癟ekler yada bekletilerek elde edilen ya yaralar覺n iyilemesinde ve ar覺lar覺n giderilmesinde kullan覺l覺yor, Sar覺 Kantaron i癟in bu konuda yap覺lm覺 bilimsel arat覺rmalar var m覺?

Sar覺 kantaron (Hypericum perforatum) halk aras覺nda kanotu, k覺l覺癟otu, yaraotu, mayas覺lotu, yapraklar覺ndaki binlerce delikten dolay覺 binbirdelikotu olarak da bilinir. Be adet ta癟 yapra覺 olan sar覺 renkte bir 癟i癟ektir, yol kenarlar覺nda, ormanl覺k alanlarda, tarlalarda yetiir. Boyu 60 cm. kadard覺r, 癟i癟ekleri alt覺n sar覺s覺 renktedir. i癟ekleri s覺k覺ld覺覺 zaman k覺rm覺z覺 bir s覺v覺 salg覺lar.

ay ve banyo yap覺m覺 i癟in 癟i癟eklenmi bitki toplan覺r, ya覺 i癟inse yeni a癟m覺 癟i癟ekleri toplan覺r. K覺rm覺z覺 renkli kantaron ya覺, hi癟bir evde eksik olmamas覺 gereken 癟ok 繹nemli bir ila癟t覺r. Sar覺 kantaron ya覺na k覺rm覺z覺 rengini veren, Hypericin adl覺 ana etken maddedir. Bu madde, antidepresif ve 癟ok g羹癟l羹 antiviral etkilere sahiptir. Bu etki (vir羹slere kar覺 etki) 繹yle g羹癟l羹d羹r ki, ge癟tiimiz y覺llarda, AIDS’e kar覺 etkili olup olamayaca覺 konusunda geni kapsaml覺 laboratuar arat覺rmalar覺 yapmak gerei duyulmutur.

Dorudan bitki kullan覺m覺 yoluyla pek 癟ok vir羹tik hastal覺覺n tedavi edilebilecei ise kan覺tlanm覺 bir ger癟ektir. 襤yiletirme g羹c羹n羹 en az iki y覺l korur ve yaln覺zca a癟覺k yaralarda, yeni yaralarda, hematomlarda (deride mavi-mor lekeler), beze ikinliklerinde ve p羹r羹zl羹 y羹zlerde bak覺m ve tedavi ilac覺 olmakla kalmay覺p, s覺rt ve bel ar覺lar覺, siyatik ve romatizmada da etkili bir friksiyon ilac覺 olarak kullan覺labilir.

Avrupa ve Anadolu ‘da yayg覺n bir bitki olup; Hristiyan inanc覺nda kutsal bir yeri vard覺r.

Aktarlar, Sar覺 Kantaron’u mide ar覺lar覺 i癟in tavsiye ediyor, ancak evlerde bilin癟siz kullan覺l覺yor, Sar覺 Kantaron ger癟ekte hangi hastal覺klara iyi gelir?

nl羹 Bilim adam覺 J.A.Duke, 1985 y覺l覺nda yay覺nlad覺覺 "HANDBOOK OF MEDICINAL HERBS" (T覺bbi Bitkiler Elkitab覺) sayfa 242'de kantaron otunun KANSER ve daha bir癟ok hastal覺a iyi geldiini yazm覺t覺r.

J.A.Duke'覺n bilimsel arat覺rma sonu癟lar覺na g繹re;

KANTARON OTU U HASTALIKLARA 襤Y襤 GELMEKTED襤R:

a-) Kanser,
b-) eker hastal覺覺,
c-) Kronik romatizma,
d-) Mide 羹lseri
e-) Mide-barsak hastal覺klar覺
f-) Stres ve depresyon
g-) Karacier ve safra rahats覺zl覺klar覺

Etken maddesi nedir ve etkisini nas覺l g繹sterir?

Sar覺 kantoronun i癟eriinde:Tanen (tannin), u癟ucu yalar (carophyllene, pinene, limonene, myrcene), flavon t羹revleri (flavonoids; quercitrin, quercitin, rutin),  hipericin (hyperic, pseudohypericin), karoten (carotene), Vitamin C ve resin  i癟ermektedir.

Hipericin beyindeki teta dalgalar覺n覺 art覺rmaktad覺r. Teta dalgalar覺 normalde uyku esnas覺nda meydana gelirler, derin d羹羹nce, memnuniyet ve yarat覺c覺 d羹羹ncenin artmas覺 gibi durumlarla ilikilidir. Sar覺 kantaron stres ve depresyona kar覺 癟ok etkilidir. Uykusuzluk ve fazla uyuma problemlerinde, kronik yorgunluk sendromunda, yara ve yan覺klar覺n iyileme s羹recini h覺zland覺rmada faydal覺d覺r.

Ya bitki ile kuru bitki aras覺nda etki fark覺 var m覺?

Ya bitki ile kuru bitki aras覺nda etki fark覺 yoktur ama genellikle kurutulmu olanlar tercih edilir. Ancak, bitkinin g羹ne 覺覺覺 alt覺nda kurutulmas覺 sar覺 kantoronun faydal覺 繹zelliklerini bozabilecei i癟in doru deildir. Bu bitkinin St. Johns Wort ad覺nda kaps羹l eklinde sat覺lan formlar覺 vard覺r.

Hastal覺klara kar覺 koruyucu 繹zellii var m覺?

Sar覺 kantaron melatonin salg覺s覺n覺 art覺rarak kanser bata olmak 羹zere pek 癟ok hastal覺a kar覺 koruyucu 繹zellie sahiptir.

Bu bitkiye doal anti-depresan diyebilir miyiz?

Depresyon, gelien teknoloji 癟a覺n覺n 繹nemli problemlerinden biridir. Hele de gizli depresyon 癟ok daha tehlikeli ve hemen hemen her bireyin hayat覺 boyunca en az bir defa kar覺 kar覺ya kald覺覺 bir tehlikedir.

Yine y羹zy覺l覺n 繹nemli dier sorunu da depresyon belirtilerinden herhangi birini g繹steren kiilere hemen a覺r antidepresan ila癟lar覺n verilmesidir. Oysa bu ila癟lar覺n kontroll羹 olarak, psikiyatri uzmanlar覺 taraf覺ndan ve yaln覺zca ger癟ekten kontrol edilemeyen, intihar eilimi olan orta ve a覺r depresyon hastalar覺na verilmesi gerekir.

lkemizde ne yaz覺k ki pratisyen hekimler, hatta eczac覺lar bile 1-2 depresyon belirtisi tarifleyen kiilere hemen depresyon haplar覺 繹nermekteler. Daha da vahim olan ise baz覺 kiilerin kendi kendilerine kulaktan duyma bilgilerle bu ila癟lar覺 al覺p bal覺yor olmas覺d覺r.

Ufak tefek depresyon belirtilerini hemen her birey hayat覺nda birka癟 kere g繹sterebilir ve bu hafif durumlar ila癟s覺z, doal maddelerle atlat覺labilir. Bunlar覺n en etkililerinden birisi sar覺 kantarondur, t覺bbi ad覺 `hypericum perforatum`, halk aras覺ndaki ad覺 ise `binbir delik otu` dur. 襤癟erdii `hypericin` adl覺 etken madde depresyonda etkili bulunmutur.

Avrupa ve ABD`de s覺k癟a kullan覺l覺r, eski 癟alarda ise ` k繹t羹 ruhlara kar覺 koruyucu` olarak rabet g繹rm羹t羹r. Dou ve in t覺bb覺nda y羹zy覺llard覺r anti-depresan olarak kullan覺l覺r. Hafif ve orta iddetli depresyonda 癟ok 繹nemli olumlu etkileri vard覺r. Bu konuda y羹zlerce t覺bbi arat覺rma, klinik insan ve hayvan deneyleri yap覺lm覺t覺r. a覺m覺z覺n en b羹y羹k sorunu stresle ba etmek i癟in etkin bir yard覺mc覺d覺r. `Seratonin` ad覺 verilen `mutluluk hormonu` seviyelerinde art覺 salar. Uzun vadede ruhsal bunal覺ma ve dengesizlie bal覺 a覺r覺 yemek yeme isteini de kontrol alt覺na al覺r. stelik anti-depresan ila癟lar覺n sebep olduu, kilo ve itah problemleri, uykusuzluk, seks羹el problemler ve konsantrasyon sorunu gibi yan etkilere sebep olmaz.

Sar覺 Kantaron 癟ay覺n覺n ve ya覺n覺n yan etkileri var m覺d覺r?

Bu bitki a覺r覺 kullan覺ld覺覺nda ve g羹ne 覺覺覺na veya solaryuma maruz kal覺nd覺覺nda fotosensitizasyona yol a癟ar, cilt ve mukozada dermatit ve yang覺 oluur. ay i癟imine son verildiinde bu duyarl覺l覺k sona erer. Bilinen baka bir yan etkisi yoktur.

Nas覺l haz覺rlanmal覺 ve hangi 繹l癟羹lerde ne kadar zaman kullan覺lmal覺?

ay覺: Bir bardak kaynam覺 s覺cak suya bir tutam kurutulmu sar覺 kantoron bitkisi eklenir, demlenmesi i癟in 5 dakika beklenir, s羹z羹l羹p i癟ilir. Akamlar覺 1-2 bardak a癟 karn覺na veya 繹羹n aralar覺nda t羹ketilebilir.

Ya覺: G羹nete toplanan sar覺 kantaron 癟i癟ekleri bir ieye konur ve 羹st羹ne iyi kalite zeytin ya覺 konur. Ya 癟i癟ekleri kaplamal覺d覺r. ienin az覺 iyice kapan覺r ve birka癟 hafta g羹nete ya da soban覺n yan覺nda bekletilir. Bir s羹re sonra ya k覺rm覺z覺 olur. Bu kar覺覺m bir t羹lbent yard覺m覺yla iyice s覺k覺larak s羹z羹l羹r ve koyu renk ielerde saklan覺r.

Tent羹r: G羹nete toplanm覺 2 avu癟 dolusu 癟i癟ek 3 hafta boyunca 1000 ml.  doal elma sirkesine yat覺r覺l覺p g羹nee ya da s覺cak bir yere konur.

Bize yorgunluk ve stres i癟in nas覺l bir form羹l 繹nerirsiniz?

-Bunun i癟in 繹ncelikle yeterli ve dengeli beslenme artt覺r.

Baharda yaanan stresi azaltmak i癟in 繹zellikle B vitamini i癟erii y羹ksek olan kepekli g覺dalar覺n t羹ketimini artt覺r覺lmal覺d覺r.

Kepekli g覺dalar kilo kontrol羹 a癟覺s覺ndan da faydal覺d覺r. Tokluk hissi verip midenin ge癟 boalmas覺n覺 salar ve itah kontrol羹nde yard覺mc覺d覺r.

G羹nde iki litre su i癟mek 癟ok faydal覺d覺r. Suyun v羹cudumuza yararlar覺n覺 saymakla bitiremeyiz. Kab覺zl覺覺n 繹nlenmesinden tutun da yapay bir tokluk hissi salamas覺na kadar pek 癟ok faydas覺 vard覺r.

G羹nde en az 6 繹羹n yemek yiyin ve her 繹羹nden 繹nce mutlaka bir bardak su i癟in.

Mutlaka g羹ne balarken kahvalt覺 yap覺n. Bu sizi g羹n boyu daha zinde tutacakt覺r.

Vitamin ve mineral ihtiyac覺n覺z覺 preparatlardan deil de bahar da taze taze yetien sebze ve meyvelerden kar覺lamak daha sal覺kl覺 olacakt覺r.

Bir avu癟 kuruyemi t羹ketmek 癟ok faydal覺d覺r. Kuruyemiler enerjinizi artt覺r覺r.

Bunlar覺n d覺覺nda her 繹羹n sofrada taze haz覺rlanm覺 salata bulundurun.

K覺zartma ve hamur ilerine sindirim sisteminizi yorup kilo ald覺rarak v羹cudunuzu hantallat覺raca覺ndan dolay覺 ara verip sebzelere a覺rl覺k verin.

G羹nde bir bardak s羹t ve bir kase yourt t羹ketin.

Tuz ve tuz i癟erii y羹ksek olan g覺dalardan uzakla覺n

Yemeklerin lezzetini artt覺rmak i癟in baharatlar覺 g羹venle kullanabilirsiniz.

G羹nde en fazla 2 fincan kahveyle (veya 癟ayla) yetinmelisiniz. Bunlar覺n a覺r覺 t羹ketimi halsizlie, ba ar覺s覺na ve beyin ilevlerinin azalmas覺na yol a癟abilir.

zellikle bu d繹nemde zay覺flamak ve formda kalmak i癟in size sunulan ok diyetlere inanmay覺n. Bu t羹r y繹ntemler yaam kalitenizi yava yava d羹羹rebilir ve sal覺覺n覺z覺 bozabilir.

- D羹zenli egzersiz: Herg羹n sabah akam en az onbe dakikal覺k bir egzersiz yapmay覺 al覺kanl覺k haline getirin. al覺覺yorsan覺z 繹le molan覺zda d覺ar覺da k覺sa bir y羹r羹y羹 yap覺n. Uzun s羹reli masa ba覺 ilerde ayaklar覺n覺z覺 ve bacaklar覺n覺z覺 s覺k s覺k hareket ettirmeniz yararl覺 olur.

-D羹zenli uyku: Geceleri en az 6 saat uyuyun. L羹tfen karanl覺kta yat覺n ve 癟ocuklar覺n覺z uyurken 覺覺覺 kapat覺n. Ayr覺ca geceleri, televizyon, bilgisayar ve cep telefonu vb. elektronik ayg覺tlar覺n olmad覺覺 ya da prize tak覺l覺 bulunmad覺覺 bir ortamda uyumaya 癟al覺覺n, prize tak覺l覺 olan ayg覺tlar siz uyurken, enerjinizden 癟alar ve zinde kalkman覺z覺 zorlat覺r覺r. (Dolay覺s覺yla da 2 saatte alaca覺n覺z uykuyu 4 saatte al覺rs覺n覺z.)

-Yaad覺覺n覺z her an覺n deerli olduunu bilin ve keyfini 癟覺kar覺n. G羹zel bir manzaraya bak覺p 癟evrenizdeki her canl覺n覺n, bitkinin fark覺na varmak bile stresinizi 羹zerinizden alabilir.

- Beklentilerinizi deitirin. Kendinize b羹y羹k ve zorlay覺c覺 hedefler yerine k羹癟羹k ama ula覺labilir hedefler belirleyin.

-Kendi s覺n覺rlar覺n覺z覺n fark覺nda olun ve limitlerinizi aaca覺n覺 d羹羹nd羹羹n羹z teklif ya da taleplere “Hay覺r” deyin.

-nceliklerinizi belirleyin. Yapacaklar覺n覺z覺 iyi organize edin.

- Ailenizle, dostlar覺n覺zla daha s覺k g繹r羹羹n, s覺k覺nt覺lar覺n覺z覺 payla覺n. Yap覺lan arat覺rmalar sosyal destek sistemi iyi olan kiilerin strese kar覺 daha dayan覺kl覺 olduklar覺n覺 belirtmektedir.

www.iyilikguzellik.com 繹zel Nihal Doan
Bu haber 16,730 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar (2)
  • Seher Bozkurt / 7 ubat 2011 23:42

    Sari kantaron otu

    Ben yurt disinda yasiyorum, sari kantaron otunu kullanmak istiyorum, ama nasil alabilecegimi bilmiyorum. Ben Danimarkada yasiyorum isminin danimarkaca veya ingilizce ne oldugunu bilmiyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.
  • hakan hoca / 16 Nisan 2009 11:09

    teekk羹r

    yorum ve yaz覺lar覺n覺z覺 takip ediyorum ve baar覺lar覺n覺z覺n devam覺n覺 diliyorum襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n