K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Mucize hormon: MELATON襤N

Mucize hormon: MELATON襤N

Melatonin hormonunun kanserden koruduu bilimsel olarak kan覺tland覺! 襤te uykuda salg覺lanan, kanserden ve kronik hastal覺klardan koruyan mucize Melatonin ile ilgili merak edilen sorular覺n cevaplar覺… Yrd. Do癟. Dr. Aysun etin anlat覺yor.

1 ubat 2009 14:41
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


R繹portaj覺n ilk b繹l羹m羹 i癟in t覺klay覺n: Uykusuzluun 癟aresi bulundu 

V羹cudumuz 繹yle bir yarat覺lm覺 ki asl覺nda t羹m ihtiya癟lar覺n覺 kendi kar覺layabiliyor. V羹cudun kendi salg覺lad覺覺 bir hormon olan Melatonin adeta bir gen癟lik iksiri…

襤te uykuda salg覺lanan, kanserden ve kronik hastal覺klardan koruyan mucize Melatonin ile ilgili merak edilen sorular覺n cevaplar覺… 

Erciyes niversitesi T覺p Fak羹ltesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dal覺 retim yesi Yrd. Do癟. Dr. Aysun etin iyibilgi’nin sorular覺n覺 yan覺tlad覺.

-Melatonin nedir?
 
“Melatonin, beyindeki epifiz bezinden 繹zellikle geceleri karanl覺k ortamda salg覺lanan bir hormondur. Triptofan isimli bir maddeden elde edilir. Hormonun temel g繹revi, v羹cudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlamakt覺r. Melatonin 羹retimi, gecenin uzunluu ile ilgilidir, gece ne kadar uzarsa, 羹retim de o denli uzar. Karanl覺k faz覺n balang覺c覺nda veya sonundaki 覺覺k, melatonin 羹retimine engel olur. I覺k k覺sa s羹reli de olsa yeterli iddette ise, melatonin sal覺n覺m覺n覺 bask覺lar. G羹nlerin k覺sa olduu k覺 mevsiminde melatonin 羹retimi artar, yaz g羹nleri ise azal覺r. Jetlag denilen hadisenin sebebi de bu hormondur. Hormon dier aktioksidan tesirlerini de g羹癟lendirmekte, kanserli h羹crelere kar覺 koruma salamaktad覺r, melatonin yetersizlii 羹reme sistemiyle balant覺s覺ndan tutun da yorgunluk, isteksizlik gibi durumlar覺n nedenlerini oluturabilmektedir.”

-Melatonin’in g繹revleri nelerdir, hayat覺m覺z覺 nas覺l etkiler?

“Melatoninin ba覺覺kl覺k sistemini olumlu etkileyerek ve stresi azaltarak yaam s羹resini art覺rd覺覺na ve yalanma bulgular覺n覺 azaltt覺覺na dair yap覺lm覺 癟al覺malar vard覺r. Melatonin, bata kanser olmak 羹zere hastal覺klar 羹zerinde bask覺lay覺c覺 etki yapmaktad覺r. Gece 癟al覺an kad覺nlarda meme kanseri geliimi 癟ok daha fazla olmaktad覺r. Melatonin ve kanser ilikisi i癟in bir癟ok 癟al覺ma yap覺lm覺t覺r. Melatoninin kanser engelleyici bir ajan olduuna dair 癟ok say覺da bilimsel arat覺rma yap覺lm覺t覺r. Deneysel olarak melatoninin bir癟ok t羹m繹r tipinde b羹y羹meyi s覺n覺rland覺rd覺覺 g繹zlenmitir. Melatonin, deneysel meme t羹m繹rlerinde bask覺lay覺c覺 bir rol oynamaktad覺r.

Melatonin, tedavi edici dozlarda verildiinde direkt olarak t羹m繹r h羹crelerini 繹ld羹r羹c羹 etkiye sahiptir. Gece 癟al覺an bayanlarda geceleri ayd覺nl覺k nedeniyle melatonin salg覺lanmas覺 azald覺覺 i癟in, g羹nd羹z 癟al覺an bayanlar g繹re meme kanseri geliimi olduk癟a fazla bulunmutur. Gece 癟al覺覺lan yerlerde, karanl覺k ortamlar覺n ayd覺nlat覺lmas覺 ve bu nedenle melatonin d羹zeyinin bask覺lanmas覺 ile kanser riski artmaktad覺r.”

-Melatonin hormonunun normal d羹zeyi ne kadard覺r?

“癟 ya覺ndaki bir 癟ocukta melatonin d羹zeyi 1000 pikogram/ml, gen癟lerde 100 pikogram/ ml, yal覺larda ise 30 pikogram/ml d羹zeylerindedir. Yala birlikte 繹zellikle 45 ya覺ndan sonra melatonin 羹retimi azal覺r. Eer melatonin yap覺m覺 癟ok 癟ok azalm覺sa yalanma da 癟ok 癟abuk olmaktad覺r. Yalanmay覺 geciktirici 繹zelliinden dolay覺 melatonin hormonuna gen癟lik iksiri de diyebiliriz.”

-Melatonin konusunda yap覺lan bilimsel arat覺rmalardan bahsedebilir misiniz?

“Amerika’da yap覺lan son arat覺rmalarda 50 ya 羹st羹 insanlar覺n y羹zde 80’nin uyku sorunu yaad覺覺, bu sorunun ise melatonin salg覺lanmas覺ndaki d羹zensizlikle yak覺ndan ilgili olduu belirlenmitir.
rnein son arat覺rmalarda kalp dola覺m ikayetleri olanlar覺n genelde geceleyin d羹羹k melatonin d羹zeyi olan kiiler olduu g繹r羹lm羹t羹r.

Ayr覺ca, bebeklerde yeterli miktarda ve ritmik olarak melatonin salg覺lanmas覺 yakla覺k 3 aydan sonra ortaya 癟覺kmaktad覺r. Bu nedenle, bebeklerin 3 aya kadar anne s羹t羹nden ald覺覺 melatonin hormonu 癟ok 繹nemlidir. Yap覺lan arat覺rmalara g繹re, bu hormon anne s羹t羹nde akam saatlerinde g羹nd羹ze oranla daha fazla artmaktad覺r. Anne s羹t羹nde bulunan melatonin hormonu, bebeklerde sanc覺lanma, uykusuzluk ve alerji problemlerini azalt覺r. Japonya’da yap覺lan bir arat覺rmada, bolca g羹len annelerin s羹t羹nde melatonin d羹zeyinin artt覺覺 ve bebeklerde alerjik problemlerin azald覺覺 belirlenmitir.

Arat覺rmaya g繹re, huzurlu, stressiz ve bolca g羹len annelerin s羹t羹nde melatonin hormonu daha fazla salg覺lanmaktad覺r. Bunun yan覺nda, doum yapm覺 annelerin bebeklerini emzirirken melatonin salg覺s覺n覺 art覺racak g覺dalar yemesi tavsiye edilmektedir. K覺z覺lc覺k, deve dikeni, rezene, anason, kereviz, ay癟i癟ei, 癟emen, hardal ve sar覺 kantaron gibi g覺da maddeleri ile magnezyum ve 癟inko bak覺m覺ndan zengin g覺dalar da melatonin salg覺s覺n覺 art覺r覺r.

Melatonin hormonu salg覺s覺n覺n stres, s覺k覺nt覺 ve huzursuzluk ile birlikte azald覺覺na 繹zellikle dikkatinizi 癟ekmek isterim.”

-Melatonin hormonunun dengesiz 癟al覺mas覺na sebep olan etkenler nelerdir?

“Avrupa’da l繹semili ve kanserli 癟ocuk say覺lar覺n覺n artmas覺ndan sonra yap覺lan arat覺rmalar sonucunda ailelerden 癟ocuklar覺n覺 kesinlikle karanl覺k bir ortamda yat覺rmalar覺 isteniyor. 羹nk羹 melatoninin g羹癟l羹 salg覺lanmas覺n覺n kansere kar覺 koruyucu etkisi olduu art覺k bilinmektedir. Ancak bu hormon 覺覺a duyarl覺d覺r. Deneylerde uyuyan kiinin hormon salg覺s覺 izlenirken 覺覺覺n a癟覺ld覺覺nda hormonun azald覺覺, karanl覺kta youn olarak salg覺land覺覺 tespit edilmitir.I覺覺n melatonin 羹retimine engel olduu bilimsel bir ger癟ektir. L羹tfen karanl覺kta yat覺n ve 癟ocuklar覺n覺z uyurken 覺覺覺 kapat覺n. D羹zenli ve yeterli bir melatonin sal覺n覺m覺 i癟in, karanl覺k ortamda uyumak gerekmektedir. Unutmay覺n k繹rlerde kanser olma oran覺 s覺f覺ra yak覺nd覺r. Ayr覺ca geceleri, televizyon, bilgisayar ve cep telefonu vb. elektronik ayg覺tlar覺n olmad覺覺 ya da prize tak覺l覺 bulunmad覺覺 bir ortamda uyumaya 癟al覺覺n, prize tak覺l覺 olan ayg覺tlar siz uyurken, enerjinizden 癟alar ve zinde kalkman覺z覺 zorlat覺r覺r. (Dolay覺s覺yla da 2 saatte alaca覺n覺z uykuyu 4 saatte al覺rs覺n覺z.)

Ayr覺ca depresyon hastal覺覺nda kortizol seviyesi y羹ksek, melatonin seviyesi d羹羹k bulunmutur. Stres melatonin seviyesini d羹羹rerek hastal覺klara kar覺 direncimizi azaltmaktad覺r.”

-Melatonin salg覺lanmas覺n覺 olumsuz etkileyen baka fakt繹rler var m覺d覺r?

“Sigara, alkol, a覺r覺 kahve t羹ketimi, uyku ve tansiyon ila癟lar覺, stres, yatakta elektrikli battaniye kullan覺lmas覺, youn 覺覺k alt覺nda,  televizyon ve bilgisayar ekran覺 ba覺nda uzun s羹re kal覺nmas覺  melatonin  salg覺lanmas覺n覺 azaltan ya da durduran dier fakt繹rlerdir.”

-Peki melatonin 羹retimine olumlu katk覺 salayan neler var?

“Gece 24.00’den 繹nce uykuya balamak ve yeterince uyumak, akam yemeklerini azaltmak ya da t羹m羹yle terk etmek melatonin 羹retimindeki olumlu etkenlerdir.”

-Melatonin ila癟 olarak al覺n覺rsa kanserden korur mu?
 
“Melatonin 繹zellikle Amerika’da ila癟 olarak bulunan ve de en 癟ok ‘jetlag’ i癟in kullan覺lan bir maddedir. Jetlag sendromu u癟akla seyahat esnas覺nda d羹nyan覺n zaman dilimleri ge癟ilirken insan v羹cudunun bu h覺zl覺 zaman deiimine adapte olamamas覺ndan kaynaklanan biyolojik saat uyumsuzluudur. Melatoninin bilin癟siz ve d羹zensiz kullan覺m覺 hi癟 bir ekilde tavsiye edilmiyor. Nedeni sadece geceleri y羹kselen bir hormon olmas覺 nedeniyle y羹ksek olmamas覺 gereken g羹nd羹z saatlerinde kan d羹zeylerini y羹kseltecek ekilde ila癟 al覺m覺n覺n yarar yerine zarar vermesidir. Yarar覺 olan bir eyi fazla almak zarar yaratabilecei i癟in gereksiz kullan覺lmas覺ndan ka癟覺n覺lmas覺n覺 ama doal yollarla v羹cudun kendi melatonin salg覺s覺n覺 art覺racak davran覺lara ge癟ilmesini 繹neririm.”

-V羹cudun savunma mekanizmas覺n覺 g羹癟lendirmek i癟in neler yapmal覺y覺z?

“V羹cudumuzun yeteri kadar kendini koruma mekanizmas覺 var. nemli olan bu mekanizmalar覺n 癟al覺mas覺na engel olmadan bu mekanizmalar覺 destekleyici davran覺 bi癟imlerini gelitirmektir. rnein d羹zenli olarak geceleri vakitli yat覺p uyumam覺z v羹cudun kendini onarmas覺 i癟in yapabileceimiz en g羹zel hareket. Akamlar覺 癟ok ge癟 kalmadan tam karanl覺kta yat覺p uyursak v羹cudumuza en yararl覺 ilemi yapm覺 oluruz. Eskilerin dedii gibi erken yat覺p erken kalkmak d覺ardan melatonin almaya veya antioksidan almaya gerek b覺rakmayacak bir durum. Bu t羹r savunma mekanizmalar覺nda 繹rnein melatonin salg覺s覺n覺 azaltacak davran覺lardan (覺覺k a癟覺k yatmak, televizyon kar覺s覺nda uyumamak gibi) ka癟覺nmak, akla gelen baz覺 basit tedbirlerdir. Geceleri uyurken hi癟bir ekilde yatt覺覺n覺z odada 覺覺k bulunmamas覺 gerekir.”

-Hangi g覺dalardan melatonin alabiliriz?

“K覺z覺lc覺k, deve dikeni, rezene, anason, kereviz, ay癟i癟ei, 癟emen, hardal ve sar覺 kantaron, papatya 癟ay覺, vine, lahana, badem, f覺nd覺k gibi g覺da maddeleri ile magnezyum ve 癟inko i癟eren dier g覺dalar melatoninden zengindir. Bu t羹r g覺dalar覺n aksam saatlerinde al覺nmas覺, g羹nd羹z al覺nmas覺ndan daha uygun olabilir.”

www.iyibilgi.com 繹zel Nihal Doan


 
Bu haber 17,366 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  hen羹z yorum yok
襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n