K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Hangi tencere daha sal覺kl覺?

Hangi tencere daha sal覺kl覺?

Daha besleyici, daha sal覺kl覺, daha vitaminli… T羹kettiimiz besinlerin bu deerleri sadece doal yap覺lar覺ndan deil, piirilme y繹ntemlerinden de geliyor.

2 Nisan 2013 15:18
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


Kulland覺覺n覺z tencere, tava ya da f覺r覺n kaplar覺n覺n hangi maddeden yap覺ld覺覺, t羹kettiiniz yiyeceklerin lezzetini olduu kadar besin deerini de etkiliyor. Tabii bu durum da sizin sal覺覺n覺z覺… Tencere imalat覺 i癟in kullan覺lan baz覺 maddeler, piirme esnas覺nda besinlerdeki maddelerle kimyasal reaksiyona girebiliyor.

襤te bu nedenle mutfakta, 繹zellikle de 覺s覺ya maruz kalan kaplar覺 se癟erken bilin癟li olmak 癟ok 繹nemli. Hangi malzeme ne kadar sal覺kl覺 ve hangi tencereyi nas覺l kullanmak gerekiyor?

elik Tencereler:

elik, demir ve karbona 癟ok az miktarda dier elementlerin kar覺lat覺r覺lmas覺yla elde ediliyor. ok dayan覺kl覺 olduu i癟in g羹n羹m羹zde mutfaklarda en 癟ok tercih edilen tencere tiplerinin ba覺nda geliyor. elik dayan覺kl覺 bir madde ancak 覺s覺y覺 eit ekilde da覺tam覺yor. Bu nedenle kaliteli 癟elik tencerelerin taban覺 bak覺r ya da 覺s覺y覺 eit miktarda da覺tan baka bir materyalden imal ediliyor.

A覺nmaya ve oksidasyona kar覺 son derece dayan覺kl覺 olduklar覺 i癟in 癟elik tencereler olduk癟a sal覺kl覺. Piirme s羹resi uzun bile olsa yiyeceklere herhangi bir toksik madde ge癟irmesi s繹z konusu deil.

Besinler 癟elik tencerelerin i癟inde risksiz bir ekilde saklanabilir. orbadan bal覺a t羹m yemekler lezzetlerini kaybetmeden, kendi bozulma s羹releri i癟inde, 癟elik tencereler i癟inde korunabilir.

elik tencerelerde piirme yapman覺n bir sak覺ncas覺 yoktur fakat temizleme ve piirme esnas覺nda dikkat edilmesi gereken kurallar bulunuyor. elik tencerelerle yemek piirilirken tahta ka覺klar覺n kullan覺lmas覺n覺 繹neriyoruz.

Teflon Piirme Kaplar覺:

Teflon ya da dier ad覺yla 'politetraflu oroxtilen', plastik t羹revi hijyenik bir kaplama maddesi. En 繹nemli 繹zellii i癟inde piirilen yiyeceklerin tencerenin y羹zeyine yap覺mamas覺 覺 b繹ylece bu ama癟la kullan覺lan ya覺n azalt覺lmas覺n ya da hi癟 kullan覺lmamas覺na imkan tan覺mas覺.

Teflon 癟ok kolayl覺kla mikroabrazyona uray覺p a覺nabilecek ve baz覺 sorunlara yol a癟abilecek bir materyal. Teflon a覺nd覺覺 takdirde baz覺 k羹癟羹k molek羹ller besin maddelerine ge癟ebiliyor. Ayr覺ca teflon bir kaplama maddesi ve genellikle alt覺n覺nda asitli, besinlerle temas etmeme gereken al羹minyum bulunuyor.

Teflon 羹r羹nlerinin zararlar覺n覺 art覺k bilmeyen yok. Kanserden troide kadar bir癟ok zarar覺 bulunuyor. Bu y羹zden hayat覺m覺zdan teflon 羹r羹nleri 癟覺kartmam覺z en iyisi olacakt覺r.

Seramik Piirme Kaplar覺:

Seramik Tencereler eer ger癟ek seramik ise sorun yok. Fakat son teknoloji olan nanoteknoloji iseler sal覺k a癟覺s覺ndan riskler ta覺yorlar. Bu anlamda seramik kapl覺, cam – seramik kapl覺 ya da doal minerallerden 羹retilen ve i癟eriinde kanserojen maddeler bulunmayan ekolojik diye nitelendirilen tavalar, tencereler bulunmaktad覺r. Is覺ya dayan覺kl覺 cam kaplar, ak覺ll覺 f覺r覺nlar, buharda piirme olana覺 salayan kaplar tercih edilebilir.

Seramik piirme tencerelerinde herhangi bir 癟atlak, k覺r覺k ya da benzeri bir ey olmamas覺na 繹zen g繹sterilmelidir, 癟羹nk羹 k覺r覺k ve 癟atlaklarda oluabilecek birtak覺m zararl覺 maddeler yiyecekle temas edebilir. atlak, k覺r覺k olmayan 覺s覺ya dayan覺kl覺 seramik piirme kaplar覺, 繹zellikle f覺r覺nlama y繹nteminde 癟ok rahatl覺kla kullan覺labilirler.

Demir D繹k羹m Tencereler:

En sal覺kl覺 olan piirme kaplar覺d覺r.  Demir doada serbest ekilde bulunan bir madde. ok kolay ve 癟abuk bir ekilde okside oluyor, 癟繹z羹lebiliyor. Demirden yap覺lm覺 k覺zartma kaplar覺n覺n kullan覺m覺 olduk癟a yayg覺n. 羹nk羹 y羹ksek 覺s覺ya kar覺 癟ok dayan覺kl覺 bir madde.

Demir kaplar覺n sal覺k 羹zerinde ilgin癟  bir etkisi var. Bu kaplar覺n kans覺zl覺a iyi geliyor. Demir kaplardan besinlere, demir ge癟ebiliyor. Ancak demirdeki oksidasyon yiyeceklerin lezzetini bozabiliyor. Bu nedenle demir tencere almak isteyenlerin en kaliteli olanlar覺 tercih etmesi uygun. Demir kaplar saklamak i癟in hi癟 uygun deil, bu nedenle yiyecekler pitikten sonra hemen baka kaplara aktarmal覺s覺n覺z.

D繹k羹m tencerelerle ilgili olarak; bir癟ok d繹k羹m tencere 癟eidi mevcut fakat en ideal olan覺 %100 demir d繹k羹m olan a覺r tencereler. Bunlar覺n ta覺nmas覺 da olduk癟a zor 癟羹nk羹 癟ok a覺rlar. Bula覺k makinas覺na da konmuyorlar. A覺r kimyasal temizleyici kullan覺lm覺yor.Islakta b覺rak覺lmamas覺 gerekiyor, paslanma olmamas覺 i癟in. Bu y羹zden bu tencereleri 癟ok a覺r覺 titiz han覺mlara tavsiye etmiyoruz :)

Cam Kaplar:

Cam piirme tencereleri i癟in herhangi bir sal覺k sorunu yaratacak durum s繹z konusu deildir. F覺r覺nda ya da ocakta bu cam piirme kaplar覺 da g繹n羹l rahatl覺覺yla kullan覺labilir. Gayet sal覺kl覺 kaplard覺r.

Porselen piirme kaplar覺: Bu kaplarda da bir problem yok ama sadece porselen piirme kaplar覺nda desen verme amac覺yla 癟ok fazla s羹sleme ya da benzeri eylerle boyal覺 maddeler kullan覺l覺yorsa bu kaplarda zararl覺 olabilir. Genelde sade ve daha beyaz olanlar tercih edilmelidir. Porselen piirme kaplar覺nda da yine boyalar覺n 覺s覺 esnas覺nda yiyecee ge癟mesi m羹mk羹n olabilir, bu y羹zden daha dikkatli olunmal覺d覺r.

Al羹minyum Tencereler:

Al羹minyum tencereler piirme ve saklama koullar覺 a癟覺s覺ndan 繹nerilmez. Bu t羹r tencerelerde piirilen yemeklerin bekletilmesi uygun deildir. Piirdiniz ve yediniz, yemeyeceiniz k覺sm覺n cam kaplarda buzdolab覺nda saklanmas覺 gerekir.

Al羹minyum folyoda piirme: u aralar Alzheimer hastal覺覺 arat覺r覺lan bir konu. Son y覺llarda yap覺lan arat覺rmalar, al羹minyum folyonun ve al羹minyum tencere, kap kacaklar覺n Alzheimer hastal覺覺n覺 h覺zland覺rd覺覺 g繹r羹leri ve arat覺rmalar覺 devam ediyor. Al羹minyum folyoda yemek piirmeyi 繹nermiyoruz. Hi癟 癟izik ve a覺nma olmayan kaplar uygun kabul edilse de genellikle teflonlar saklama i癟in tavsiye edilmiyor.

Bak覺r Tencereler:

Bak覺r, doada serbest ya da dier elementlerle beraber bulunan bir madde. ok uzun y覺llard覺r piirme amac覺yla kullan覺l覺yor. Bak覺r, g羹m羹ten sonra 覺s覺y覺 ve elektrii en iyi ekilde ileten madde olarak biliniyor.

Bak覺r kolayl覺kla okside olabilen bir madde. Hayvansal ya da bitkisel g覺dalardaki proteinlerle kolayl覺kla reaksiyona girebiliyor, bunun sonucunda da sindirim sisteminde sorunlara yol a癟abilecek bak覺r s羹lfat oluuyor. Bak覺r覺n bir 繹zellii de aside temas ettiinde kolayl覺kla 癟繹z羹lebilmesi, 襤te bak覺r kaplar, bu nedenle kalaylan覺yor ve bak覺r覺n besinlerle temas覺 engelleniyor.

Bak覺r tencereler besinleri saklamak i癟in uygun deil, besinlerin asitleri kalay覺n bozulmas覺na neden oluyor. Ayr覺ca bak覺r覺n kalaylanmas覺 gerekiyor ve bu kalaylanman覺n 癟ok iyi olmas覺 gerekiyor yoksa piirdiiniz yiyecee bu kalaydaki kurun ge癟ebiliyor.

Toprak Tencereler:

ok eski 癟alardan beri kullan覺lan toprak kaplar 覺s覺y覺 a覺r a覺r yayd覺klar覺 i癟in, uzun s羹rede ve k覺s覺k atete haz覺rlanmas覺 gereken yemekleri piirmek i癟in 癟ok ideal.

Toprak kolayl覺kla eriyebilen bir madde olduu i癟in s覺rlan覺yor. S覺rlama ileminin doru ve sal覺a uygun ekilde, toksin olmayan maddeyle yap覺lmas覺 癟ok 繹nemli. Aksi takdirde besinlerle 繹zellikle sinir sistemine zarar verebilecek maddeler gerebiliyor. Kaliteli toprak kaplar sat覺n alarak ve ilk kullan覺m覺ndan 繹nce i癟inde, 24 saat boyunca su bekleterek bu riskleri yok edebilirsiniz. Toprak kaplar, sebze ve meyvelerin vitaminlerini kaybetmeden piirmek i癟in ideal. Fakat g羹n羹m羹zde toprak kaplar覺n i癟eriine kurun kadminyum kat覺labiliyor bu y羹zden y羹zeyi parklak olanlardan almamak ve k繹y usulu olanlar tercih edilmelidir.

Kalitesinden emin olduunuz toprak kaplar覺, asidi olmayan besinleri saklamak i癟in kullanabilirsiniz.

Emaye Tencereler:

D羹nyan覺n en eski kaplama malzemesi olan emaye metalin 羹zerine sikaca yap覺an anorganik cams覺 bir kaplamad覺r. Emaye kaplaman覺n amac覺 y羹zeyi korumakt覺r. Ayr覺ca korozyona kar覺 koruduu y羹zeye 癟ok deerli estetik 繹zellikler katar. Y羹zeyi p羹r羹zs羹zletirip cams覺 bir parlakl覺k salar. Ayni zamanda kolay temizlenir ve hijyeniktir. Zamana kar覺 dayan覺kl覺 olduundan renkleri solmaz ilk g羹nk羹 g繹r羹nt羹s羹n羹 korur, d覺 etkilere kar覺 dayan覺kl覺d覺r. Emayeler koku ve tat olarak n繹tr kald覺klar覺ndan, Emaye saklama kaplar覺nda tutulan yiyeceklerin tatlar覺nda ve kokusunda bir deiiklik meydana gelmez. Bu nedenle buzdolaplar覺n覺n i癟 k覺s覺mlar覺 da emaye kaplanmaktad覺r. Soua ve s覺caa kar覺 diren癟lidir, ani isi deiimlerinden etkilenmez.

Ancak emayelerin 繹zellikleri tek baslar覺na yeterli deildir. 羹nk羹 tek balar覺na kullan覺lmazlar her zaman bir madene bal覺 bulunurlar. Bu nedenle kapland覺klar覺 madenle uyumlar覺 癟ok 繹nemlidir. Kendilerine en uygun madene balanmal覺d覺rlar. Tek ba覺na emaye olan kaplarda sal覺kl覺d覺r ama dier ala覺mlar覺 tam olarak bilinmelidir.

helalhayat

 
Bu haber 1,348 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  hen羹z yorum yok
襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n