K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Mutlu evliliin s覺rlar覺!

Mutlu evliliin s覺rlar覺!

Eini sonsuza kadar sevenler de var, 3 g羹nde boananlar da. Evlilik hayat覺nda hangi tav覺rlar, tutumlar sevginizi per癟inler?

19 Nisan 2009 22:18
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


Ali R覺za Temel’in yaz覺s覺:

襤slam’da evliliin ufku cennete uzanan beraberlik

Beraberliin en canl覺 ifadesi evliliktir. Yak覺nl覺k mesafeyi 癟ar覺t覺r覺r, beraberlik ise b羹t羹nl羹羹 ifade eder. Kar覺-kocan覺n b羹t羹nl羹羹 Kur’an-覺 Kerim’de 繹yle belirtilir:

“Han覺mlar覺n覺z sizin 繹rt羹n羹z siz de onlar覺n 繹rt羹lerisiniz.” (Bakara, 187)

En salam s繹zleme evlilik akdidir. Kur’an-覺 Kerim’de bu s繹zleme “misak-覺 galiz” olarak tan覺mlanm覺t覺r. Ehli s羹nnete g繹re muvakkat (s羹reli) nik璽h caiz deildir.

Salam temel 羹zerine kurulan aile yuvas覺n覺n devam覺 sevgi ve sayg覺ya bal覺d覺r. Sevgi ve sayg覺 aile binas覺n覺n demiri ve 癟imentosu h羹km羹ndedir. Sevgi yuvay覺 adeta cennete 癟evirir. D羹nyada cennete 癟evrilen yuvan覺n 繹te d羹nyada ebedi cennette de devam覺 arzu edilir. Bu arzuya dair 癟arp覺c覺 iki misal sunal覺m:

Ashab覺 kiramdan Ebu’d Derda’n覺n han覺m覺 mm羹’d-Derda 繹yle dua etmiti: Ya Rabbi! Ebu’d-Derda bana talip oldu, d羹nyadan benimle evlendi. Ben de senden onu talep ediyor, cennette beni ona e yapman覺 istiyorum. Kocas覺 Ebu’d-Derda da: Eer istediin buysa ve ben 繹nce 繹l羹rsem benden sonra kimseyle evlenme dedi. Neticede Ebu’d-Derda vefat etti. mm羹’d-Derda 癟ok g羹zel ve al覺ml覺 bir kad覺nd覺. Muaviye kendisine evlenme teklifinde bulundu. mm羹’d-Derda ise u kar覺l覺覺 verdi: Asla olmaz. 襤nallah cennette Ebu’d-Derda ile evlenebilmem i癟in bu d羹nyadan kimseyle evlenmeyeceim. Vefat覺na yak覺n mm羹’d-Derda kocas覺na: Sen 繹ld羹kten sonra muhta癟 duruma d羹ersem sadaka kabul edeyim mi? Deyince Ebu’-Derda: Hay覺r, 癟al覺 ve elinin emeiyle ge癟in. Ya 癟al覺ma g羹c羹m kalmazsa? O takdirde otla idare et fakat sadaka kabul etme, dedi. (襤bn Cevzi, S覺fat羹’s-Safve, I, 641-642)

Kar覺 koca sevgisinin en 癟arp覺c覺 misallerinden birisi de mm羹 Seleme validemiz ve kocas覺d覺r. mm羹 Seleme bir g羹n kocas覺 Ebu Seleme’ye 繹yle demiti: Duyduuma g繹re cennetlik kocas覺 繹len cennetlik bir kad覺n sonradan baka biriyle evlenmezse Allah onu kocas覺yla cennette bir araya getirecekmi. Bunun gibi; cennetlik kar覺s覺 繹len cennetlik bir koca sonradan baka bir kad覺nla evlenmezse Allah onu cennette kar覺s覺 ile birletirecekmi. O halde gel seninle s繹zleelim. Ne sen benden sonra evlen, ne de ben senden sonra evleneyim. Bunun 羹zerine Ebu Seleme: Sen bana itaat eder, s繹z羹m羹 dinler misin? Dedi. mm羹 Seleme de: Ben sana sadece s繹z羹n羹 tutmak ve itaat etmek i癟in dan覺覺r覺m, deyince Ebu Seleme: Ben 繹ld羹羹mde sen evlen dedi ve: Allah’覺m! mm羹 Seleme’ye benden sonra benden daha hay覺rl覺, onu hor g繹rmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et diye dua etti. mm羹 Seleme validemiz kocas覺 vefat edince Resulullah’a geldi, kocas覺n覺n vefat ettiini, onun i癟in nas覺l dua edeceini sordu. Resulullah da: Allah’覺m! Beni ve kocam覺 ba覺la. Onun ard覺ndan bana ondan daha hay覺rl覺, daha g羹zel bir bedel ihsan eyle diye dua etmemi s繹yledi. mm羹 Seleme bu duay覺 okumaya devam etti. Neticede Hz. Ebu Bekir ve Hz. mer mm羹 Seleme’ye talip oldular fakat o kabul etmedi. Resulullah talip olunca: Y璽 Resulallah! Ben kocama 癟ok d羹k羹n bir kad覺n覺m korkar覺m ki benden uygunsuz bir hareket g繹r羹rs羹n de ilahi azaba urar覺m, ayr覺ca ben yal覺y覺m ve 癟oluk 癟ocuk sahibiyim, dedi. Resulullah da: k覺skan癟l覺覺n覺 gidermesi i癟in dua edeceini, kendisinin de yal覺 olduunu ve 癟ocuklar覺na kendi 癟ocuklar覺 gibi bakaca覺n覺 s繹yledi. Onunla nik璽hland覺. mm羹 Seleme Habeistan’a hicret edenlerdendi. 襤nanc覺ndan 繹t羹r羹 癟ok 癟ile 癟ekmiti. Allah onu Resulullah’a e yaparak m羹k璽fatland覺rd覺. Demek ki ilk kocas覺 Ebu Seleme’ye bu durum malum olmutu ki, ona daha hay覺rl覺 bir e nasip etmesi i癟in Allah’a dua etmiti. Bu da a覺r覺 sevginin ifadesidir. Han覺m覺n覺 kendinden daha 癟ok sevip d羹羹nmeseydi, onun evlenmesini tavsiye etmez ve b繹yle duada bulunmazd覺. Ebu’d-Derda’n覺n tavr覺 da hotur. Zira han覺m覺n arzusuna uymutur. Onu kendinden daha 癟ok mutlu edecek bir e 癟覺kaca覺n覺 bilseydi belki de mm羹’d-Derda’ya evlenmesini tavsiye edecekti.

Sevgi, sadakat, vefa

Sevginin, sadakatin, vefan覺n zaafa urad覺覺, ehvetin, 繹hretin, servetin ve menfaatin 繹n plana 癟覺kt覺覺 g羹n羹m羹z d羹nyas覺nda mm羹’d-Derda, mm羹 Seleme ve elerinin g繹z yaart覺c覺 tav覺rlar覺na hasret duyulmaktad覺r. Misak-覺 galiz pamuk ipliine d繹nm羹t羹r. Kimse zahmet 癟ekmek istemiyor, fakat zahmetsiz de rahmet olmuyor. Evlilik akitleri ticari akitler gibi resmiyete b羹r羹nd羹. Ticari irketler s覺rf maddi kazan癟 ve kar i癟in kurulur, evlilik ise sevgi ve rahmet 羹zerine bina edilir. Evlilik bir ibadettir. Nefsi haramlardan koruma, hay覺rl覺 nesiller yetitirme, sorumluluk 羹stlenme gibi pek 癟ok hay覺rlara vesile olmaktad覺r. Ev, anaokuludur. Bu okulun 繹retmeni annedir. Nesiller burada oluturulmaktad覺r. B繹yle bereketli bir kurumun titizlikle korunmas覺, 羹zerine titrenmesi gerekir.

D羹nyadaki birlikteliin ahirette de devam覺 arzu edilir. Zaten ahiret boyutu olmayan eyleri deeri de, 繹nemi de yoktur. Zira d羹nyadaki her buluma neticede ayr覺lmayla sonu癟lanmaktad覺r. Bu durum ebedi mutluu g繹lgelemektedir.

Ayr覺l覺覺 olmayan birliktelik cennettedir. Her ey sonu cennete varacak ekilde planlanmal覺d覺r. Cennette de devam edecek mutlu bir beraberliin salanmas覺 i癟in aile binas覺 iyi niyet, ak覺l ve sab覺r zeminine kurulmal覺d覺r.

Tabiinden b羹y羹k muhaddis a’bi’nin anlatt覺覺na g繹re, Kad簾 ureyh kendisine Temim kabilesinden bir k覺zla evlenmesini tavsiye etmi. Zira kendisi de ayn覺 kabileden Zeynep isimli bir han覺mla evlenmi. Han覺m覺n覺n baz覺 meziyetlerinden bahsetmi, anlatt覺覺na g繹re han覺m覺n覺n teyzesi zifaftan 繹nce iki rek璽t namaz k覺l覺p, yuvan覺n saadeti i癟in dua etmiler. Sonra han覺m Kad覺 ureyh’e unlar覺 s繹ylemi: Efendi! Ben yabanc覺 bir k覺z覺m, sevdiiniz memnun olduunuz eyleri bana bildirin ki, arzunuza uygun bir ekilde hizmetinizi yapabileyim. Holanmad覺覺n覺z eyleri de s繹yleyiniz ki onlardan sak覺nay覺m, beenmeyeceiniz bir hale sebebiyet vermeyeyim. Y羹ce Allah’tan seni ve beni ba覺lamas覺n覺, 襤slami bir aile hayat覺 kurmaya muvaffak k覺lmas覺n覺 niyaz ederim. Temeli bu anlay覺la at覺lan aile binas覺 kolay kolay sars覺lmaz. Bu bina eytani ve nefsan簾 depremlere kar覺 dimdik ayakta durur. Bu ocak s繹nmez, ihl璽s ve samimiyetle bereketli bir zemine dikilen bu kutlu aa癟, bereketli meyveler verir. Bu meyvelerden b羹t羹n insanl覺k istifade eder.

“Boanma ile Ar-覺 A’l璽 titrer.”

Mutlu aile yuvas覺n覺n sars覺lmadan devam覺 i癟in taraflara b羹y羹k g繹rev ve sorumluluklar d羹mektedir. Elerin birbirlerini tan覺malar覺, sempati ve antipatilerini 繹renmeleri, ortak bir 癟izgi belirleyebilmeleri, belirli bir s羹re ister. Birbirlerini tan覺ma ve ortak bir 癟izgi oluturma an覺na kadar taraflar覺n 癟ok sab覺rl覺 olmalar覺 gerekir. Duygular覺 kontrole etmek zordur. Fakat ak覺ll覺 ve sab覺rl覺 davran覺l覺rsa problemler kolay 癟繹z羹l羹r. Yuva kurulurken her eye ramen birlikteliin devam ettirilmesi prensibi esas al覺nmal覺d覺r. Zira yeni bir yuva kurmak yeni bir eve ta覺nmak gibi deildir. Ta覺nmak, kurulu bir d羹zeni baka bir evde devam ettirmektir. Yeni evde eya d羹zmek kolayd覺r. Fakat bozulduktan sonra yeni bir aile d羹zeni kurmak fevkalade zordur. Zira boanma bir y覺k覺md覺r. Hele 癟ocuklar varsa bu y覺k覺m onlar覺n ruhlar覺nda deprem etkisi yapar. Adeta anal覺 babal覺 yetim hayat覺 yaarlar, hayatlar覺, duygular覺 par癟alan覺r. Boanman覺n felaketini Hz. Peygamber: “Boanma ile Ar-覺 A’l璽 titrer.” buyurarak dile getirmitir.

G羹n羹m羹z d羹nyas覺n覺n en b羹y羹k tehlikelerinin ba覺nda aile yuvalar覺n覺n ve ailevi deerlerin 癟繹kmesi gelmektedir. Manevi ve ahlaki deerlerin 癟繹z羹lmesi toplumu sarst覺覺 gibi aile kurumunu da dinamitlemektedir.

3 g羹nde tan覺覺p 5 g羹nde ayr覺lanlar

Hz. Hatice, Hz. Fat覺ma, mm羹 Seleme, mm羹’d-Derda g繹nl羹ne ve anlay覺覺na sahip han覺mlar yetitirmek, dert, 癟ile ve yokluklar i癟inde hayat覺n a覺r y羹k羹n羹 naz, kapris ve ik璽yetten uzak olarak y羹klenen fedak璽r Anadolu kad覺n覺 繹rneklerini 癟oaltmak gerekir. 3 g羹nde tan覺覺p 5 g羹nde ayr覺lan sorumsuz, laubali, eyyamc覺, 羹retmeyip 癟覺lg覺nca t羹keten, sabretmeyi, 羹kretmeyi bilmeyen sadakat ve fedak璽rl覺ktan uzak 癟adal覺k ve modernlik (!) vurgunu yemi han覺mlar istikbali omuzlayacak nesiller yetitiremezler. Han覺mlarda aranan bu 羹st羹n vas覺flar elbette erkeklerde de aranacakt覺r. Aksi halde eler aras覺nda k羹f羹v (denklik) olmazsa, birliktelik devam etmez.

Yuvan覺n sal覺kl覺 bir ekilde devam覺 i癟in elere, ailelere, okula, 癟evreye, devlete ve hatta d羹nyaya 繹nemli g繹revler d羹mektedir. zellikle bu konuda medyan覺n sorumluluu daha b羹y羹kt羹r. Boanmay覺 繹zendirecek, aile kurumunu sarsacak fiil ve davran覺lar覺 ihtiva eden programlardan uzak durmalar覺 gerekir. Y覺k覺c覺 deil yap覺c覺 olmak herkesin g繹revidir. Olumsuzluklar er ya da ge癟 yapanlar da d璽hil olmak 羹zere herkesi etkilemekte, d羹nya ve ahiret mutluluunu zedelemektedir. Dini ve ahlaki deerleri ihya etmek, sosyal dokuyu g羹癟lendirmek, her t羹rl羹 ilikiyi sevgi ve dostluk esas覺na oturtmak cennette de devam edecek bir birliktelie yol a癟ar.

Ebedi sevgi ve dostluk dilekleriyle.

Ali R覺za Temel
Bu haber 2,074 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar (1)
  • karizma / 20 Nisan 2009 01:30

    癟ook g羹zel..

    teekk羹rler yaz覺n覺z i癟in. Evlilik emek ister, sayg覺,sevgi, sadakat vefa ister. Maalesef imdiki zamanda medyan覺n 癟ok etkisi var, insanlarda evliliin kutsall覺覺n覺 bilmiyorsa boanma kolay oluyor.襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n