K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Peygamberimiz i癟in 'Pazartesi'nin 繹nemi

Peygamberimiz i癟in 'Pazartesi'nin 繹nemi

Peygamberimiz'in hayat覺ndaki bir癟ok g羹zel olay bu g羹nde yaanm覺t覺. Pazartesinin bu y繹n羹n羹 biliyor musunuz?..

7 ubat 2011 10:00
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


'Pazartesi sendromu' ad覺yla zamana kar覺 k繹t羹mser bir yakla覺m sergilenir. Kimilerine g繹re youn bir i temposu anlam覺na da gelen pazartesi, takvimden silinecek kadar k繹t羹d羹r. Ama bizim inanc覺m覺zda pazartesinin ayr覺 bir 繹nemi vard覺r. Peygamberimiz'in (sas) hayat覺ndaki bir癟ok g羹zel olay bu g羹nde yaanm覺t覺r. Halk diliyle g羹nah覺n覺 ald覺覺m覺z pazartesi, 襤sl璽m'da bir癟ok gelimeyle kaderdenktir.

G羹n羹m羹zde birey, sanayileme ve teknolojinin ba d繹nd羹r羹c羹 bir h覺zla gelimesi kar覺s覺nda zamanla yar覺a koyularak manadan soyutlanm覺 mekanik bir varl覺a d繹n羹m羹t羹r. Bu amans覺z yar覺ta insan覺n kendi varl覺覺n覺 ispatlayabilmesi ve kendini tatmin etmesi i癟in 羹retken deil, t羹keten bir varl覺k olmas覺 s羹rekli empoze edilmektedir. B繹ylece insan daha fazla t羹ketmek i癟in daha fazla 癟al覺makta ve kendini sonu gelmeyen k覺s覺r bir d繹ng羹den kurtaramamaktad覺r. Bu hayat tarz覺 bir癟ok maddi ve manevi problemin yan覺nda 'pazartesi sendromu' olarak da isimlendirilen zamana kar覺 k繹t羹mser bir yakla覺m覺n da domas覺na neden olmutur. Pazartesi, amans覺z bir 癟al覺ma maratonunu hat覺rlatt覺覺 ve balatt覺覺 i癟in istenmeyen bir zaman dilimi halini alm覺t覺r.

Bizim d羹nyam覺zda ise zaman k覺ymetini; mek璽n kutsiyetini, Yaradan'覺n ve O'nun el癟isinin bunlara verdii 繹nemin yan覺nda ulviyet boyutlu, insanl覺覺n kaderini derinden etkileyen olaylar覺n kendilerinde ger癟eklemesiyle kazan覺r. Evrende her nesne Allah'覺n bir sanat覺d覺r ve bizler, yarat覺lan覺n Yaradan'dan 繹t羹r羹 ho g繹r羹ld羹羹 bir medeniyetin 癟ocuklar覺y覺z. Bu a癟覺dan varl覺k, bizim i癟in hikmet ve hay覺r yuma覺 olarak kar覺m覺zda b羹t羹n ihtiam覺yla endam eder. Buna kar覺n toplumumuzda baz覺 canl覺 ve varl覺klar覺n uursuzluk getirdiine dair inan癟lar da vard覺r. Allah'覺n insanlar i癟in tayin ettii zaman dilimlerinden bir par癟a olan pazartesi de bu anlay覺tan hissesini alm覺t覺r. Burada birey, iyerindeki sorunlara ve 癟al覺maya kar覺 olan tepkisini zamana yans覺t覺r.

Kur'璽n-覺 Kerim'de ve Hz. Peygamber'in s繹zlerinde 癟al覺ma ve kazanc覺 al覺n teriyle elde etme 繹nemle vurgulanm覺t覺r. Pazartesiye, ailemize helal lokma g繹t羹rmenin ve 羹reten bir insan olman覺n ilk g羹n羹 olarak bakabiliriz. Bunun yan覺nda Peygamberimiz'in hayat覺nda 繹nemli gelimeler ve bir癟ok g羹zel olay pazartesi g羹n羹nde olduundan bizim i癟in pazartesi, hangi hay覺rlar覺 ve g羹zellikleri getirecei daha pazar g羹n羹nden beklenen bir g羹n olabilir. Halk diliyle g羹nah覺n覺 ald覺覺m覺z pazartesi, 襤sl璽m'da bir癟ok gelimeyle kaderdenktir.

Pazartesinin faziletleri ve getirdii g羹zellikler

lemlere rahmet olarak g繹nderilen Hz. Muhammed (sas) bu g羹nde d羹nyay覺 ereflendirmitir. Hz. Peygamber (sas) bu konuda, "Bug羹n benim doduum ve peygamber olarak g繹nderildiim -yahut bana vahiy indirildii- g羹nd羹r." buyurmutur. (M羹slim, S覺y璽m) Hz. Peygamber'in, ris璽let 繹ncesi Hace- ru'l-Esved'in yerine konulmas覺ndaki problemi 癟繹zerek muhtemel 癟at覺may覺 繹nledii g羹n pazartesidir. (Muhammed Hamidullah, Hicri Takvim ve Tarihi Arka Plan, U襤FD, IX; Mehmet Apayd覺n, Ras羶lullah'覺n G羹nl羹羹) Pazartesi, bizim de problemleri 癟繹zeceimiz ve hay覺r el癟isi olaca覺m覺z bir zaman dilimi eklinde kabul edilebilir.

Hz. Peygamber'e ilk vahyin indirildii ve ris璽let vazifesinin verildii g羹n pazartesidir. Hz. Peygamber (sas), "Kur'璽n-覺 Kerim bana pazartesi g羹n羹nde indirildi." buyurmutur. (Tirmizi, Men璽k覺b) Biz de pazartesiye, alaca覺m覺z sorumluluklar覺n gereini hat覺rlatan hay覺rhah bir dost olarak bakabiliriz.

Hz. Peygamber'in (sas) irtihali pazartesi g羹n羹d羹r. (Buhar簾, Ezan) Pazartesi, Efendiler Efendisi'ne g繹ndereceimiz bir duan覺n veya sevab覺n覺 hediye edeceimiz Kur'璽n'覺n okunaca覺 bir zaman olamaz m覺?

Pazartesi, yolculuk, ticaret ve r覺z覺k g羹n羹d羹r. Zira Allah Resul羹 (sas), "Pazartesi yolculuk ve ticaret g羹n羹d羹r." "Ey Allah'覺n Resul羹, bu nas覺l olur?" dediler. Buna cevaben "羹nk羹 o g羹n uayb Aleyhisselam, ticaret yapmak ve r覺z覺k kazanmak i癟in yolculuk yapm覺t覺r." buyurdu. (襤bn Mace) B繹ylece pazartesi, bizim i癟in ie koyularak s羹nnete uyman覺n sevab覺n覺 ve hayr覺n覺 umman覺n bir an覺 olamaz m覺?

Pazartesi, kullar覺n ba覺lanma g羹n羹d羹r. Hz. Peygamber (sas), "Cennet kap覺lar覺, pazartesi ve perembe g羹nleri a癟覺l覺r. Ve Allah'a hi癟bir eyi ortak komayan her kula (g羹nahlar覺) mafiret edilir. Yaln覺z din kardei ile aralar覺nda d羹manl覺k bulunan kimse m羹stesna! (Onlar hakk覺nda) 'u iki kiiye bar覺覺ncaya kadar m羹hlet verin!' denilir." (M羹slim, Birr ve S覺la) buyurmutur.

Amellerin arz g羹n羹d羹r. Allah Resul羹 (sas), "Ameller her pazartesi ve perembe g羹nleri Allah'a arz olunur. (M羹slim, Birr ve S覺la) Amellerin arz g羹n羹 hay覺rl覺 kar覺l覺覺n al覺naca覺 bir g羹n olmas覺 dilenebilir.

Pazartesi, Allah'覺n d羹nyan覺n yarat覺l覺覺nda aa癟lar覺 yaratt覺覺 g羹nd羹r. Pazartesi, ald覺覺m覺z her nefeste paylar覺 olan yeillikleri hat覺rlay覺p Yaradan'a yeniden 羹kredeceimiz bir pazartesi niye olmas覺n?

Pazartesi oru癟 g羹n羹d羹r. Hz. ie (r.anha), 繹yle demitir: "Ras羶- lullah (sas), pazartesi ve perembe oru癟lar覺n覺 d繹rt g繹zle beklerdi." (Tirmizi, Savm) Efendimiz, baka bir s繹zlerinde, "襤nsanlar覺n amelleri pazartesi ve perembe g羹nleri Allah'a arz olunur. Bu y羹zden ben amelimin oru癟lu olarak Allah'a arz olunmas覺n覺 severim." (Tirmizi, savm) buyurmutur. (Zaman)
Bu haber 2,360 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  hen羹z yorum yok
襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n