Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

İnternet doktorluğu'na dikkat!

İnternet doktorluğu'na dikkat!

İnternet üzerinden hastalık teşhisi kötü sonuçlar doğurabiliyor

30 Eylül 2015 11:15
font boyutu küçülsün büyüsün


İnternette yapılan her 20 aramadan biri sağlık odaklı. Social Touch’un araştırmasına göre, şifayı sağlık sitelerinde arayanlar, en ufak rahatsızlıklarda kendisine ‘kanser’ teşhisi koyabiliyor.

“İnternet doktorluğu” denilen yöntemle pek çok kişi, doktora gitmeden hastalığının teşhisini kendisi koyarak, tedavi sürecine başlıyor.

Bilinç şart

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren, internette sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içeriğin halkı yanlış yönlendirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. İnternette yer alan içeriklerin büyük kısmı kullanıcılar tarafından oluşturulmuş verilerdir. Sağlık konusunda yer alan içeriklerin de her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Ancak alanında uzman olmayan kişilerin paylaştığı bilgiler, kullanıcıların hayatını riske atabiliyor.


En yanlışı forum siteleri

Ad­li Bi­li­şim Uz­ma­nı Çı­ğır İl­baş ise şu bil­gi­le­ri ver­di: “İn­ter­net­te­ki bil­gi kir­li­li­ği­nin en risk­li bo­yu­tu­nun sağ­lık ala­nın­da ol­du­ğu tüm dün­ya ta­ra­fın­dan ka­bul edi­li­yor. Bu kir­li­li­ği­ önlemek çok zor. Ara­ma mo­tor­la­rı, kul­la­nı­cı­la­rı te­miz içe­rik­ler­le bu­luş­tur­mak için çe­şit­li al­go­rit­ma­lar ge­liş­ti­ri­yor. An­cak her za­man doğ­ru bil­gi­le­re ulaş­mak ne ya­zık ki ola­nak­sız. Sağ­lıktaki en yan­lış bil­gi­le­r fo­rum si­te­le­rin­de. İçe­ri­ği de­net­len­me­yen üye yo­rum­la­rın­da ilaç ve al­ter­na­tif te­da­vi öne­ri­le­ri bolca var.”

İşte gerçekle sanalın farkı


Gerçekte olan ve internet üzerinden araştırılınca konulan tanılar ise şöyle :

- Gaz sancısı-Kalp krizi

- Strese bağlı el uyuşması-Felç

- Yorgunluğa bağlı bel ağrısı-Omurilik kanseri

- Baş ağrısı- Beyin tümörü

- Basit ayak ağrısı-Bel fıtığı

- Kilo kaybı-Kanser. 


Bu haber 1,480 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok
İyilik Güzellik'te arama yapın