K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Sosyal fobi nedir, nas覺l tedavi edilir?

Sosyal fobi nedir, nas覺l tedavi edilir?

Bakalar覺n覺n yan覺nda rezil olaca覺 ya da utan癟 duyaca覺 durumlara d羹ecei endiesiyle sosyal ortamlara girmekten 癟ekinme olarak ortaya 癟覺kan sosyal fobiyle baa 癟覺kabilmek m羹mk羹n.

30 Temmuz 2015 11:08
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


Bakalar覺 taraf覺ndan eletirilecei, onlar覺n yan覺nda rezil olaca覺 ya da utan癟 duyaca覺 durumlara d羹ecei endiesiyle sosyal ortamlara girmekten 癟ekinme, insanlaras覺 iletiim kurma konusunda korku duyma olarak tan覺mlanan sosyal fobi, kiinin hayat覺n覺 kabusa 癟evirebiliyor.
 
sk羹dar niversitesi 襤nsan ve Toplum Bilimleri Fak羹ltesi Psikoloji b繹l羹m羹 繹retim g繹revlisi, NP襤STANBUL N繹ropsikiyatri Hastanesi psikiyatri uzman覺 Prof.Dr. Mehmet Emin Ceylan, sosyal fobinin tedavi edilebileceini belirterek u bilgileri verdi:
 
Sosyal fobide kiinin bal覺ca korkusu bakalar覺n覺n yan覺nda k羹癟羹k d羹ecei, s覺k覺nt覺 duyaca覺 ya da utan癟 duyaca覺 bir bi癟imde davranaca覺 korkusudur. Bu hastalar bakalar覺yla etkileimde bulunmalar覺n覺 gerektiren ya da bir eylemi bakalar覺n覺n yan覺nda yerine getirmeleri gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiince ka癟覺nmaya 癟al覺覺rlar.
 
S覺k g繹r羹len sosyal fobiler, bakalar覺n覺n 繹n羹nde konuma, yemek yeme ya da yaz覺 yazma, genel tuvaletleri kullanma, g繹r羹melere ve her t羹rl羹 toplant覺ya kat覺lmad覺r. Bu hastalar ayr覺ca toplumsal durumlarda yaad覺klar覺 anksiyeteyi dier insanlar覺n anlayaca覺ndan ve g羹l羹n癟 duruma d羹eceklerinden korkarlar.
 
Sosyal fobide yaanan anksiyete, uyarana bal覺 olarak ortaya 癟覺kar. Fobik durumlarla kar覺la覺lmas覺 i癟in zorlandi覺nda ya da beklenmedik bir anda b繹yle bir durumla kar覺 kar覺ya geldiinde kii youn bir anksiyete yaar, bunun yan覺 s覺ra 癟ok 癟eitli somatik semptomlar g繹sterir.
 
Deiik anksiyete bozukluklar覺na deiik somatik semptomlar elik eder. rnein; panik ataklar覺nda daha 癟ok 癟arp覺nt覺, g繹羹ste Ar覺 ya da s覺k覺ma hissi g繹r羹l羹rken sosyal fobide daha 癟ok y羹z k覺zarmas覺 ve a覺z kuruluu g繹r羹l羹r. Sosyal fobisi olan hastalar覺n korkulan durumlara bal覺 olarak ger癟ek panik ataklar覺 da ortaya 癟覺kabilir.
 
Sosyal fobisi olan kiiler, 癟eitli toplumsal durumlarda olumsuz bir bi癟imde deerlendirileceklerine ilikin b羹y羹k bir korku duyarlar. Korktuklar覺 durumlarla kar覺lat覺klar覺 zamanlarda s覺kl覺kla anksiyetenin somatik semptomlar覺n覺 yaarlar.
 
Sosyal fobide korku duyulduu s覺rada en s覺k g繹zlenen somatik semptomlar unlard覺r: arp覺nt覺 (%79), titreme (%75), kaslarda gerginlik (%64), midede burulma duygusu (%63), a覺zda kuruma (%61), ate basmas覺 ya da 羹羹me (%57) ve kafada bas覺n癟 duygusu ya da ba ar覺s覺.
 
Sosyal fobi i癟in tan覺 繹l癟羹tlerini kar覺layabilmesi i癟in toplumsal durumlarda korkman覺n bir sonucu olarak, anksiyete ortaya 癟覺km覺 olmal覺d覺r. Baz覺 kiilerin korkular覺 繹zg羹l toplumsal olaylarla s覺n覺rl覺 olmas覺na ramen baz覺lar覺n覺nki hemen b羹t羹n toplumsal durumlarda g繹r羹lebilir.
 
En s覺k g繹r羹len sosyal fobik durumlar unlard覺r: birisiyle tan覺t覺r覺lma, konum olarak kendisinden daha yukar覺da bulunan kiilerle kar覺lama, telefon etme, konuk kabul etme, bireyler yaparken bakalar覺 taraf覺ndan izlenme, bakalar覺n覺n kendine "tak覺lmas覺", tan覺d覺klar覺yla yemek yeme, bakalar覺n覺n yan覺nda yaz覺 yazma ve toplum 繹n羹nde konuma.
 
ocuklarda s覺k g繹r羹l羹r
 
Sosyal fobi 癟ok s覺kt覺r, 繹zellikle 癟ocuklukta daha s覺k g繹r羹l羹r. En s覺k g繹r羹ld羹羹 ya 6 yat覺r. Bu t羹r hastalar i癟in en etkili tedavinin kar覺lat覺rma(eksposure) tedavisi olduu s繹ylenebilir. Sonu癟lar genellikle olumludur ve iyileme y覺llarca devam edebilir. Agorofobide de en etkili tedavi y繹nteminin davran覺 tedavisi olduu s繹ylenebilir. Eer fobik bozuklua depresyon elik ediyorsa, bu durumda ila癟 tedavisi 繹ncelikli olarak d羹羹n羹lmelidir.
 
Tedavi y繹ntemleri
 
Sosyal fobi, 繹zellikle ge癟 adolesan d繹nemde ortaya 癟覺kar. Erkeklerde daha s覺kt覺r. S覺kl覺kla kronikleir. Eletirilmekten, reddedilmekten korku duyulur. Bete bir olguda Alkol k繹t羹ye kullan覺m覺 tabloya elik eder. Sosyal fobiyi, kiilik bozukluklar覺ndan ve panik haline sekonder olarak gelien sosyal sak覺nma davran覺覺ndan ay覺rmak 繹nemlidir. Sosyal fobide ila癟 tedavisinden daha 癟ok kognitif ve davran覺 tedavilerinin 繹nemi vard覺r. Her iki y繹ntemin kombine edilmesi de m羹mk羹nd羹r.
 
Sosyal fobi psikiyatrik bozukluk olarak kabul edilmiyor
 
Sosyal fobi, toplumda s覺k g繹r羹len psikiyatrik bir bozukluk olmas覺na ramen, yeterince tan覺namamakta ve tedavi edilememektedir. Hastalar覺n tedavi aray覺覺 i癟ine girmemelerinin nedenleri unlard覺r:
 
1. Utanga癟l覺klar覺n覺n insan doas覺n覺n doal bir yan覺 olduunu d羹羹n羹rler.
2. Bu durumun psikiyatrik bir bozukluk olduunu kabul edemezler.
3. Yabanc覺lar kar覺s覺nda da suskunluklar覺n覺 devam ettirirler
4. Birtak覺m baetme y繹ntemleri gelitirmilerdir.
 
B羹t羹n bunlar覺n yan覺nda doktorlar覺n da, sosyal fobiyi yeterince tan覺yamad覺klar覺 da bir ger癟ektir. Tedavi edilmeyen sosyal fobi, kiinin yaam覺nda bir 癟ok olumsuz duruma yol a癟ar. rnein; okulda baar覺s覺zl覺k, mesleki k覺s覺tl覺l覺k, arkadal覺k kuramama, kar覺 cinsten biriyle birlikte olamama, alkol k繹t羹ye kullan覺m覺, depresyon, intihar giriimleri v.b.Bu haber 1,781 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  hen羹z yorum yok
襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n