K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle

Bir ka癟 iyi adam!

Bir ka癟 iyi adam!

T羹rkiye de bilimsel ger癟eklik ile filimsel ger癟eklik t羹m羹 ile kar覺m覺 durumda. Bir tarafta bir ka癟 iyi adam, dier tarafta onlara balans ayar覺 verilmesi gerektiini s繹yleyen, bilimi sadece bat覺 kaynakl覺 rehberlerden ibaret sanan bir topluluk.

27 May覺s 2015 10:35
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


T羹rkiye de bilimsel ger癟eklik ile filimsel ger癟eklik t羹m羹 ile kar覺m覺 durumda. Bir tarafta bir ka癟 iyi adam, dier tarafta onlara balans ayar覺 verilmesi gerektiini s繹yleyen, bilimi sadece bat覺 kaynakl覺 rehberlerden ibaret sanan bir topluluk.  B羹ltenimizde bu konu ile ilgili Doc.Dr. Kemal Yeil癟imen'in g羹zel yaz覺s覺n覺 sunmak istiyoruz.

B襤L襤MDE POSTMODERN DARBE

S繹yleyin bakal覺m ; Bizi hasta edenler kim? Halk覺n sal覺覺n覺 tehlikeye atanlar kim? Halk覺 uyaranlar m覺, yoksa uyaranlara kar覺 sava a癟anlar m覺? Patlama yapan ve y覺ll覺k maliyeti 10 milyar dolar覺 bulan eker hastal覺覺n覺n en 繹nemli nedeni olan GDO'lu m覺s覺r ekerini satanlar覺 mahkemeye vermek yerine, hastal覺klar覺 繹nlemek i癟in 癟覺rp覺nan Karatay hocay覺 mahkemeye vermek, balans ayar覺 癟ekmek, sindirmek, susturmak kimin iine yar覺yor? Kendinize gelin. Bizi hasta eden yaam tarz覺n覺n mimarlar覺, kar覺 癟覺kanlar覺 b繹ylece tasfiye ediyor g繹r羹n art覺k.

Ne zaman ayk覺r覺 bir d羹羹nce 癟覺ksa hemen ezmeye kalk覺yoruz. Ezemezsek engizisyon anlay覺覺 i癟inde lin癟 ediyoruz. Buna ramen fikirlerini Galile gibi 覺srarla a癟覺klayanlara kar覺 imdi de postmodern darbe yap覺n diyorlar. Demokrasi ve bilimde postmodern darbenin yeni ad覺 : Balans ayar覺. Medya ve zinde kuvvetler yoluyla ayk覺r覺 d羹羹nceleri bask覺yla sindirmek ve tasfiye etmek. Halk覺n kafas覺n覺 kar覺t覺r覺yor diye Galile'yi mahkemelerde s羹r羹nd羹ren Engizisyon anlay覺覺 kol geziyor. Orta 癟adan beri deien birey yok.

Toplumu hasta eden, sal覺a zararl覺 kola, fastfood, GDO m覺s覺r ekeri gibi zararl覺 maddeleri ifa eden ve halk覺 uyaranlar覺n akibeti ayn覺 : susturulacak ve tasfiye olacak. Bundan b繹yle sal覺a zararl覺 olan g覺dalar konusunda halk覺 uyaran, tavuk, s羹t, yourt, fastfood, kola, katk覺 maddeleri hakk覺nda konuan insanlar yok olacak. Zaten ka癟 kii var ki? Y羹zbinlerce ayd覺n ve bilim adam覺n覺n olduu bir 羹lkede bizi hasta eden k羹resel oyunlar覺 ve planlar覺 a癟覺klayan medyada ka癟 kii var? Temizleyin bunlar覺 ve hastal覺覺 yalanmaya balayan ve doalm覺 gibi yutturanlar覺 癟覺kar覺n medyaya.

ok yak覺nda sekt繹r羹n reklam覺n覺 yapan cici bilim d羹nyas覺 ile tan覺aca覺z. Bol bol hastal覺k reklam覺 yap覺lacak. Erken tehisle g羹ya hayat覺n覺z kurtulacak ama 繹nce hasta olacaks覺n覺z. Hastal覺k sekt繹r羹ne kar覺 癟覺kanlar覺n sahtekar yalanc覺 olduu alg覺s覺 yarat覺lacak. Zaten bu ayk覺r覺 s繹ylemlerin abart覺l覺 ve kas覺tl覺 olduuna dair d覺 kaynakl覺 haberler 癟覺kmaya balad覺 bile. Bekleyin yak覺nda g繹receksiniz ; GDOdan fastfooda, katk覺 maddelerinden kimyasal zehirlere bunlar覺n sal覺a zararl覺 olduunu g繹steren kan覺t yok diyecekler. 'Kan覺ta g繹re konuun, yoksa cezaya haz覺r olun' diyecekler. Eeee biz neden bu kadar hastay覺z? Neden kanser ve her 癟eit hastal覺k art覺yor? Kan覺t覺 biz mi bulaca覺z? Kan覺t bulamad覺k diye hastal覺ktan s羹r羹nmek ve 繹lmek k繹t羹 kader mi olacak? 9 y覺lda 8 kat artan hastal覺k harcamalar覺 yetmemi demek ki. 2013 y覺l覺nda muayene olan 700 milyonluk hasta ordusunu sal覺覺na kavuturmak, hastal覺klar覺 繹nlemek art覺k tatl覺 bir hayal.

Hastal覺ktan beslenen hastal覺k cephesi kelle istiyor. Nedeni 癟ok basit : Y羹zlerce milyar dolarl覺k pazar覺n sal覺k ve doal beslenme ad覺na k羹resel sekt繹rlerden k繹yl羹n羹n cebine gitme riskinin artmas覺. Herkes evinde yourt peynir yaparsa, doal g覺da i癟in marketler yerine k繹ylere giderse, sal覺a zararl覺 i癟ki, sigara, fastfood, kola ve janjanl覺 zehirlerden ka癟arsa, milyarlarca dolar halk覺n cebinde kal覺r. Sal覺kl覺 bir toplumun hastal覺k harcamalar覺n覺n azalmas覺 da hastal覺k lobisini 癟繹kertir. 襤te kopart覺lan f覺rt覺nan覺n nedeni bu. arlatanlar覺 susturmak 癟ok mu zor? Toplumu otlarla aldatan arlatanlar覺 bahane ederek sal覺kl覺 toplum i癟in 癟al覺anlar覺 susturman覺n temelinde kirli 癟覺karlar yat覺yor. Hastal覺k 羹reten yaam tarz覺n覺n mimarlar覺, sal覺kl覺 toplum i癟in 癟覺rp覺nanlar覺 harcamak istiyor. Hem de bilimsel ayak oyunlar覺yla. Ancak bilmedikleri bir s覺rr覺 a癟覺klayal覺m : Bu millet can覺n覺 ve her eyini riske atarak halk覺 uyaran, sal覺覺 koruyan, hastal覺klar覺 繹nlemek i癟in cansiperane 癟覺rp覺nan evlatlar覺na sahip 癟覺kacakt覺r. 羹nk羹 bu yaam sava覺nda k繹r ve sa覺r b覺rak覺lan toplumu, bu fedakar bilim insanlar覺 koruyacakt覺r.

HAN襤 DNCE ZGRL?

NEREDE 襤FADE ZGRL?


Ayk覺r覺 d羹羹nceleri nezaketle dinlemeyi ve bilimin s羹kuneti i癟inde tart覺may覺 ne zaman 繹reneceiz? T羹rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Dernei (TEMD), "h璽milelikteki diyabet testinin zararl覺 olduu" y繹n羹nde a癟覺klamalar yapan Prof. Dr. Canan Karatay hakk覺nda su癟 duyurusunda bulundu. imdi de ayk覺r覺 d羹羹nenlere balans ayar覺 癟ekiliyor. Neden? G羹ya halk sal覺覺 i癟inmi. Beyler, 1990 y覺l覺nda eker hastas覺 say覺s覺 1 milyondu(4). Bug羹n ise 12 milyon. Bu durum resmen milli felaket. Yar覺n askere alacak salam insan kalmayacak, uyan覺n. Artan hastal覺klar milli g羹venlik i癟in en b羹y羹k tehdit. McKinsey Global Institute' 覺n bir raporuna g繹re obezitenin k羹resel faturas覺 sigara, sava ve ter繹rizminki kadar yani 2 trilyon $.

Bu felaketin mimarlar覺 kim? Nerede bizim kan覺ta bal覺 konuanlar? S繹yleyin bakal覺m ; Bizi hasta edenler kim? Halk覺n sal覺覺n覺 tehliye atanlar kim? Halk覺 uyaranlar m覺, yoksa uyaranlara kar覺 sava a癟anlar m覺? Patlama yapan ve y覺ll覺k maliyeti 10 milyar dolar覺 bulan eker hastal覺覺n覺n en 繹nemli nedeni olan GDO'lu m覺s覺r ekerini satanlar覺 mahkemeye vermek yerine, hastal覺klar覺 繹nlemek i癟in 癟覺rp覺nan Karatay hocay覺 mahkemeye vermek, balans ayar覺 癟ekmek, sindirmek, susturmak kimin iine yar覺yor? Kendinize gelin. Bizi hasta eden yaam tarz覺n覺n mimarlar覺, kar覺 癟覺kanlar覺 b繹ylece tasfiye ediyor g繹r羹n art覺k.

eker ila癟lar覺na ka癟 milyar dolar harc覺yoruz haberiniz var m覺? eker hastal覺覺 dev bir sekt繹r oluturdu. Gizli ekeri tehis edeceklermi. Siz 繹nce patlama yapan eker hastal覺覺n覺 繹nleyin. Mahkemeye verecekseniz, 繹ncelikle bizi eker hastal覺覺na mahkum edenleri verin. Bilimsel g羹c羹n羹z, akl覺n覺z, iradeniz varsa, bunu 繹ncelikle bizi hasta edenlere kar覺 kullan覺n. G羹c羹n羹z yetmiyor mu? Yoksa hasta say覺s覺n覺n azalmas覺 hastal覺k sekt繹r羹 i癟in 癟ok mu zararl覺? eker hastal覺覺n覺n 繹nlenmesinde, m覺s覺r ekerinin yasaklanmas覺nda Canan hoca kadar, Yavuz Dizdar hoca kadar, Ahmet Rasim hoca kadar halk覺 ayd覺nlatan oldu da biz mi g繹rmedik? eker hastal覺覺n覺n patlama yapmas覺 kar覺s覺nda olaan羹st羹 hal mi ilan edildi?

Bilim adamlar覺 kefettii ile g羹ndeme gelir, sal覺k felaketlerinde halk覺 uyarmas覺yla tan覺n覺r. Bilim d羹nyam覺z imdiye kadar neyi kefetti, 羹lkeye ne kazand覺rd覺 ve bunlar覺 kim tan覺yor? Bilim ve ayd覺n d羹nyam覺z, ak覺ll覺 telefonlarla caka satmaktan baka ne yap覺yor? Bakalar覺n覺n yapt覺覺 arat覺rmalar覺 sanki kendi yapm覺 gibi balland覺ra balland覺ra anlatmak, bakas覺n覺n kefettii ila癟, a覺 ve teknolojiyi sanki kendi kefetmi gibi fiyaka yapmak kime ne kazand覺r覺yor? Gizlenen ac覺 ger癟ek u : Bu Engizisyon anlay覺覺 y羹z羹nden 60 y覺ld覺r penisilin ve ins羹lin 羹retmekten aciz durumday覺z. Yabanc覺lar Penadur vermeyince sudan 癟覺km覺 bal覺a d繹nd羹k. Yazd覺覺n覺z ins羹linlere her y覺l ka癟 milyar dolar 繹d羹yoruz haberiniz var m覺? Mahkeme ile mehur olmak bizim bilim d羹nyas覺n覺n ilk kefi herhalde. ok yaz覺k.

Art覺k bilimsel tart覺malar覺 mahkeme salonlar覺nda yapaca覺z. Engizisyon mahkemesinde, bilinen g繹r羹lere kar覺 癟覺kan ve 'd羹nya d繹n羹yor' dedii i癟in yarg覺lanan Galile'den beri ilk defa b繹yle bir trajedi ya覺yoruz. Mahkemede neyi ispat edecekler? Bilim adamlar覺 kendini mahkemelerde deil, bilimsel arenalarda ispat eder ve bilgisini halk覺 ayd覺nlatmak i癟in kullan覺r. Kendine g羹venen bilim adamlar覺, mahkemelerde deil kongrelerde konuur. Halk覺 ayd覺nlatmak i癟in de 癟覺kar TV lerde tart覺覺r. Yabanc覺 bilim derneklerine s覺覺narak, onlar覺n rehberlerine g羹venerek bilim ilerlemez. D羹n yumurta haram diyorlard覺, bug羹n 'helal olsun yiyin' diyorlar. Al覺n hipertansiyon rehberlerini okuyun: Birinin normal dediine dierleri anormal diyor. Sekt繹rel bask覺 bilimi alt ediyor. Bilimi ve bilim adamlar覺n覺 sekt繹r羹n oyunca覺 yap覺yor. K羹resel irketlerin bask覺s覺yla s羹rekli deien rehberler y羹z羹nden 10 y覺ld覺r doktor milletini rehber maymunu yapt覺lar, her 羹lkenin rehberi ayr覺, hani bilimsel ger癟ekler? Demek ki bilim ve bilimsel rehberler kutsal deilmi. Kar覺 癟覺kan da biz de olduu gibi bilimden aforoz edilmiyor.

Bilimde ayk覺r覺 fikirleri engizisyon ve postmodern darbeyle susturmaya 癟al覺anlara, bilimi hukuka dayayanlara ve bilimi mahkemede arayanlara bir kere daha anlatal覺m:

Bilim ink璽ra, din ise imana dayan覺r. Eski bilgilerimize s覺k覺 s覺k覺ya bal覺 kalsayd覺k, onlar覺 inkar etmeseydik bug羹n hala Ta Devri' nde ya覺yor olacakt覺k. Hem de cilal覺 ta devri bile deil, yontma Ta Devri' nde. 羹nk羹 cil璽y覺 da bulan, farkl覺 ve ayk覺r覺 d羹羹nen insanlar. Bilimde ayk覺r覺 fikirleri engizisyon ve postmodern darbeyle susturmaya 癟al覺anlara, bilimi hukuka dayayanlara ve bilimi mahkemede arayanlara, 4600 y覺l 繹nce yaz覺lan t覺bb覺n ilk yaz覺l覺 metnini bir kere daha hat覺rlatal覺m :

S羹per doktorlar hastal覺klar覺 繹nler, vasat doktorlar erken tehis ve tedavi eder, adi doktorlar ise hastal覺ktan rant salar.

Herkes grubunu ve cephesini belirlesin !

Hangi gruba dahilsiniz?

Hangi cephenin askerisiniz?

Cepheler : Hastal覺k veya Sal覺k cephesi.

www.aciamagercek.com


Bu haber 1,761 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar (1)
  • mine demirs繹z / 27 May覺s 2015 19:06

    hangi gruptans覺n覺z

    tabi ki sizin..襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n