K羹nye   |  Bize Ula覺n   |  Giri Sayfam Yap   |  S覺k Kullan覺lanlara Ekle
Nihal Doan

Nihal Doan

nihaldogan@iyibilgi.com

12 Haziran 2008
font boyutu k羹癟羹ls羹n b羹y羹s羹n


Saf doal “bal”la, hastal覺klara elveda!


Hastal覺klar覺n ifa kayna覺, 癟i癟eklerin nadide noktalar覺ndan ar覺lar taraf覺ndan al覺n覺p bizim i癟in 繹zenle 羹retilen, tad覺yla ekerimizi dengeleyen,  kaymak ve tereya覺n覺n en yak覺n arkada覺, kahvalt覺 sofralar覺m覺z覺n ba tac覺 “bal”…

Saf bal

Doan覺n bize armaan覺 olan ifa kayna覺 ger癟ek saf bald覺r. Ar覺lar taraf覺ndan 癟i癟ek ve aa癟lardan toplanarak, petekleri de kendileri taraf覺ndan yap覺larak 羹retilen doal bal piyasada toplam 羹retimin
y羹zde 15- 20’sini amamaktad覺r.

Bal bakteri bar覺nd覺rmaz. B羹t羹n canl覺lar覺n yaamlar覺n覺 devam ettirebilmek i癟in bir miktar neme ihtiyac覺 vard覺r. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden yoksun kal覺r ve yok olurlar. Ayr覺ca bal覺n asidik tepkisi de bakterilerin yaamas覺 i癟in uygunsuz bir ortam oluturur.

襤nsan v羹cudunu etkileyen bir癟ok mikroorganizma balda yok olur. Bal, i癟inde bakteri bar覺nd覺rmamakla kalmaz ayn覺 zamanda bakteri yok edici olarak da kullan覺l覺r. rnein antibiyotiklere kar覺 diren癟li olduu bilinen MRSA ( Metisiline Reziztans Staf Aureus) bakterisinin bala kar覺 koyamad覺覺 tespit edilmitir.
Dr. W.Sackett bal sayesinde tifo mikroplar覺n覺 48 saat i癟inde yok etmitir. Dizanteri mikroplar覺 10 saat i癟inde 繹lm羹t羹r. (Murray Hayt ,The World of Bees ,Coward Mcnann Inc ,N.Y. s.185 )

Amerikan Dental Arat覺rmalar Birlii’nin Illinois Chicago’da d羹zenlenen ‘Oral Sal覺k 襤癟in Yararl覺 Yiyecekler’ konulu sempozyumda, bal覺n di 癟羹r羹羹n羹 繹nledii ortaya konmutur. Yeni Zelenda Waikata niversitesi Biyokimya uzman覺 Bal Arat覺rma nitesi Bakan覺 Do癟. Dr. Peter Molan di 癟羹r羹羹nden sorumlu bakterilerden Streptococcus mitis, Streptococcus Sabrinus ve Lactobacillus casii'nin 羹rettikleri asit miktar覺n覺 bal覺n 繹nemli 繹l癟羹de azaltt覺覺n覺 belirtmitir.

Saf bal覺n 繹zellikleri

Saf bal覺n 繹zellikleri 繹yle s覺ralanabilir: Kuvvetli bir antibiyotiktir, antiseptiktir, temas ettii mikroplar覺 繹ld羹r羹r, kan覺 temizler, yeniler ve deveran覺 kolaylat覺r覺r. Kan h羹crelerini yeniler, v羹cut h羹crelerini onar覺r. H羹cre geliimine katk覺 salar. Damar sertliini def eder ve koruyucudur. Damarlar覺 a癟ar. Sar覺l覺k hastal覺覺n覺 iyi eder. Tansiyonu d羹羹r羹r. 襤drar s繹kt羹r羹c羹d羹r. Sedef hastal覺覺n覺 tedavi eder. Nekahat d繹nemindeki hastalar i癟in olaan羹st羹 yararl覺d覺r. B羹t羹n parazitleri d繹ker. Basur i癟in ila癟 ve yakalanmay覺 engeller. M羹shil g繹revi yapar, ishali durdurur. Kar覺n ar覺lar覺n覺 keser. A覺z kokusunu yok eder. Hazm覺 kolaylat覺r覺r. Kalp 癟arp覺nt覺lar覺na ifa kayna覺d覺r. Kalp adalesinin daha iyi beslenmesine katk覺 salar. G繹ze kuvvet ve keskin g繹r羹 salar. Adalelere 癟abuk ve kolay g羹癟 kayna覺d覺r. ks羹r羹羹 keser. Zihni a癟ar, kudreti art覺r覺r. Karacierin 癟al覺mas覺n覺 g羹癟lendirir ve besler. Zat羹rree ve tifo gibi hastal覺klar覺n mikroplar覺n覺 dier antibiyotiklerden daha 癟abuk yok eder. Difteri bomaca k覺z覺l ve k覺zam覺k hastal覺覺n覺 s羹ratle 繹nler. Ba覺rsaktaki lekeleri izale eder.

襤ki 癟eit saf bal vard覺r:

Kar覺覺k 癟i癟ek bal覺:

Yayla olan b繹lgelerde, zengin bir 癟i癟ek 癟eitliliinden ar覺lar taraf覺ndan toplan覺p 羹retilen bald覺r.

Tek cins 癟i癟ek bal覺:

Kestane bal覺, kekik bal覺, ay癟i癟ei bal覺, akasya bal覺, ada癟ay覺 bal覺, 覺hlamur bal覺, hay覺t bal覺, pamuk bal覺, 癟am bal覺, yonca bal覺, ormang羹l羹 bal覺 olarak bilenen ve ar覺lar覺n tek cins bitkiden alarak 羹rettikleri ve deiik hastal覺klara ifa niyetine kullan覺lan ballard覺r.

Yalanc覺, sahte ballar

G覺da sekt繹r羹nde bir癟ok alanda olduu gibi, balc覺l覺kta da maalesef sahtecilik b羹y羹k yer tutuyor. Ad覺 bal olup, ar覺 g繹rmeden 羹retilmi “sanal bal” t羹keticiye bal ad覺yla sat覺l覺yor ve bal覺 ilk defa bu tatla tan覺yan 癟ocuklar覺n haf覺zalar覺nda bal tats覺z bir yer al覺yor!

Sanal bal:

Deiik imalathanelerde glikoz ve sakkaroz kar覺t覺r覺larak, i癟ine 癟eitli esans ve renklendirme katk覺lar覺 ilave edilerek yap覺l覺yor ve bal ad覺yla sat覺l覺yor!

eker bal覺:

Kovanlar覺n 繹n羹ne veya i癟ine ekerli su erbeti konup, ar覺lar覺 tembelletirip, kand覺rarak daha fazla ve 癟abuk sonu癟 almak 羹zere 羹retilen ballar. urubu emen ar覺lar, sindirim sistemlerinden ge癟irerek, haz覺r olarak konmu yapay peteklere doldururlar. Teknik olarak ar覺 羹r羹n羹d羹r, ancak ger癟ek bal deildir.

Ar覺lar覺n mucizev簾 bal yolculuu

Bir kilo bal i癟in 40 bin ar覺 7.5 milyon kere 癟i癟eklere dal覺 yap覺yor. Bir petek bal i癟in 100 bin km. kanat 癟覺rp覺yor. V羹cut a覺rl覺klar覺n覺n 330 kat覺 y羹k 癟ekebiliyorlar. Bir koloninin 1 kg. bal 羹retmesi ve yaam覺n覺 s羹rd羹rebilmesi i癟in 8 kg. bal t羹ketmesi gerekiyor. Krali癟e ar覺 bir g羹nde kendi a覺rl覺覺n覺n 20 kat覺 yumurtluyor. Ar覺n覺n beyni saniyede 16 milyar ilem yap覺yor. Bu en h覺zl覺 bilgisayardan 100 milyon kat daha h覺zl覺 olmas覺 anlam覺na geliyor. Her bir petek g繹z羹n羹n derinlii 12 mm. olup, alt覺gen prizma ekli sebebiyle, b羹y羹k bir dirence sahiptir, kilolarca bal覺 ta覺r. En az bal mumu harcayarak, maksimum 繹l癟羹de bal depolamak i癟in en uygun ekil, ar覺lar覺n ina ettii alt覺gen prizmalard覺r.

Saf doal bal覺 nas覺l anlayaca覺z diyorsan覺z, 繹ncelikle hakiki bal覺n kaynat覺lmam覺 bal olduunu ifade edelim. Ne yani bal覺 kaynat覺yorlar m覺 diyorsan覺z? Evet. Bilin癟siz t羹ketim tercihleri, 羹reticiyi bu yola tevik ediyor!

Doal bal peteinden s羹z羹ld羹kten sonra zamanla donan, yani kristalize olan bald覺r.

Bal ile ilgili doru bilinen yanl覺lar覺n ba覺nda ballar覺n donmu kristalize halde g繹r羹lmesinin ekerden yap覺lm覺 olduu d羹羹n羹lmesidir. Bu inan癟la, t羹keticinin talebini kar覺lamak amac覺 ile genel uygulamada bal, 60簞c ile 100簞c aras覺nda 覺s覺da kaynat覺larak ambalajlanmakta ve baz覺 yerlerde tekrar donmas覺n覺 繹nlemek i癟in 癟eitli katk覺lar da ilave edilmektedir.

Piyasadaki katk覺l覺, kaynat覺lm覺 ballar覺 rengi, tad覺 ve kokusunu test ederek ay覺rt edebilirsiniz.
Yap覺lan bilimsel arat覺rmalar 覺覺覺nda “bal”覺n 40簞c 羹zerinde 覺s覺nmaya maruz kald覺覺nda i癟indeki vitamin ve mineralleri kaybederek, insan sal覺覺na zararl覺 maddeler 羹retmeye balamas覺, konunun sal覺k a癟覺s覺ndan ne kadar 繹nem ta覺d覺覺n覺 g繹stermektedir.

Bal f覺r覺nda veya atete piirilen tatl覺larda piirme esnas覺nda kullan覺lmamal覺d覺r!
zellikle tatl覺 ve pastalarda, eker yerine bal kullan覺lacaksa, f覺r覺ndan 癟覺kt覺ktan sonra 羹zerine d繹kerek kullan覺lmas覺na 繹zen g繹sterilmelidir.

 
Bu yaz覺 1,830 defa okundu.

yorumlayorum ekle
Yorumlar


  hen羹z yorum yok
襤yilik G羹zellik'te arama yap覺n